Hệ thống Xử lý nước thải Vinpearl – Phú Quốc

Tên Dự Án
Hệ thống Xử lý nước thải  Khu du lịch Vinpearl – Phú Quốc . Công suất Q = 2000m3/ngày
Phạm vi công việcThiết kế, thi công lắp đặt phần công nghệ điện – điều khiển, vận hành và chuyển giao công nghệ. Chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40-2011, mức B
Địa điểm

Phú Quốc – Kiên Giang

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần tập đoàn Vingroup

Năm thực hiện

2014

 

9

 

10