Hệ thống Xử lý nước thải Khu du lịch và thương mại Văn Giang

Tên Dự Án
Hệ thống Xử lý nước thải Khu du lịch và thương mại  Văn Giang – EcoPark, giai đoạn 1.
Phạm vi công việcThiết kế công nghệ và xây dựng, cung cấp, lắp đặt công nghệ, vận hành chạy thử và bàn giao Hệ thống Xử lý nước thải Khu du lịch và thương mại  Văn Giang – EcoPark, công suất 3.500m3/ngày đạt mức A – QCVN14/2008
Địa điểm

Khu thương mại va du lịch Văn Giang EcoPark – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng – Vihajico

Năm thực hiện

2016