Hệ thống Xử lý nước thải Bệnh viện Lao & Phổi Tuyên Quang

Tên Dự Án
Hệ thống Xử lý nước thải Bệnh viện Lao & Phổi Tuyên Quang . Công suất Q = 200m3/ngày
Phạm vi công việcCung cấp vật tư, thiết bị công nghệ, điện điều khiển, thi công hệ thống xử lý nước thải cho bện viện Lao và bệnh phổi Tuyên Quang đạt QCVN 40-2011, mức B
Địa điểm

An Tường – Tp.Tuyên Quang – Tỉnh Tuyên Quang

Chủ đầu tư

Bệnh viện Lao & bệnh phổi Tuyên Quang

Năm thực hiện

2014

 

6

 

5