Hệ thống xử lý nước thải Bãi chôn lấp rác Kbec

Tên Dự Án
Hệ thống Xử lý nước thải Bãi chôn lấp rác Kbec . Công suất Q = 400m3/ngày
Phạm vi công việc Tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải bãi chôn lấp rác Kbec đạt QCVN  7733, mức B.
Địa điểm

Tóc Tiên – Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Kbecvina

Năm thực hiện

2014

 

8

 

screenshot-editor