Showing 17–32 of 62 results

Hóa chất công nghiệp

Chloramine B – Cloramin B

Hóa chất công nghiệp

Dinatri photphat – Na2HPO4.12H2O 98%

Hóa chất công nghiệp

Dung dịch Amoniac – NH4OH

Hóa chất công nghiệp

EDTA – C10H16N2O8

Hóa chất công nghiệp

Hydrazine -N2H4

Hóa chất công nghiệp

Hydrogen peroxide – H2O2 (35- 50%)

Hóa chất công nghiệp

Javen – NaClO 10-12%

Hóa chất công nghiệp

Javen – NaClO 7-9%

Hóa chất công nghiệp

Kali Clorua – KCl

Hóa chất công nghiệp

Kẽm sunfat kĩ thuật ZnSO4.7H2O

Hóa chất công nghiệp

MAGIÊ SULPHAT- MgSO4.7H2O

Hóa chất công nghiệp

MAP – (NH4)H2PO4

Hóa chất công nghiệp

Mono Kali Photphat – M.K.P- KH2PO4