Showing all 6 results

Liên hệ để được tư vấn về sản phẩm ngay

Mr. Ngô Quang Trường

Tel: 0986754511

Email: truongnq@vuhoangco.com.vn

Hóa chất xử lý cáu cặn ăn mòn Nalco

Hóa chất khử bọt cho nước thải – Nalco 71D5 Plus

Hóa chất xử lý cáu cặn ăn mòn Nalco

Polymer Anion – Nalco 9901

Hóa chất xử lý cáu cặn ăn mòn Nalco

Polymer Cation Nalco 9916