Showing all 6 results

Liên hệ để được tư vấn về sản phẩm ngay

Mr. Ngô Quang Trường

Tel: 0986754511

Email: truongnq@vuhoangco.com.vn

Hóa chất xử lý cáu cặn ăn mòn Nalco

Hóa chất chống cáu cặn cho màng R.O – Nalco PC191T

Hóa chất xử lý cáu cặn ăn mòn Nalco

Hóa chất diệt vi sinh cho màng R.O – Nalco PC-11

Hóa chất xử lý cáu cặn ăn mòn Nalco

Hóa chất làm sạch màng R.O – Nalco PC-77