Hệ thống XLNT Bệnh viện Lao & Phổi Tuyên Quang

Tên Dự Án Hệ thống XLNT Bệnh viện Lao & Phổi Tuyên Quang . Công suất Q = 200m3/ngày Phạm vi công việc Cung cấp vật tư, thiết bị công nghệ, điện điều khiển, thi công hệ thống xử lý nước thải cho bện viện Lao và bệnh phổi Tuyên Quang đạt QCVN 40-2011, mức[…]

Hệ thống XLNT Siêu thị Oceanmall

Tên Dự Án Hệ thống XLNT Siêu thị Oceanmall – Trung Hòa . Công suất Q = 200m3/ngày Phạm vi công việc Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải cho các hoạt động của siêu thị đạt QCVN 40-2011, mức B Địa điểm Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội[…]

Hệ thống XLNT nhà máy dệt nhuộm Print

Tên Dự Án Hệ thống XLNT nhà máy dệt nhuộm Print . Công suất Q = 700m3/ngày Phạm vi công việc Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải mực in nhà máy Sprint đạt QCVN 40-2011, mức B Địa điểm KCN Long Thành – Đồng Nai Chủ đầu tư Công ty TNHH[…]

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm Yakjin

Tên Dự Án Hệ thống XLNT nhà máy dệt nhuộm Yakjin . Công suất Q = 2900m3/ngày Phạm vi công việc Thiết kế, thi công lắp đặt phần công nghệ, vận hành, chạy thử và chuyển giao công nghệ đạt QCVN 40-2011, mức A Địa điểm KCN Minh Hưng – Chơn Thành – Bình Phước[…]

Hệ thống XLNT nhà may Tinh Lợi

Tên Dự Án Hệ thống XLNT nhà may Tinh Lợi . Công suất Q = 500m3/ngày Phạm vi công việc Thiết kế, thi công lắp đặt phần công nghệ, vận hành, chạy thử và chuyển giao công nghệ đạt QCVN 40-2011, mức B Địa điểm KCN Nam Sách – Hải Dương Chủ đầu tư Công[…]

Hệ thống XLNT nhà máy dệt nhuộm Global Dyeing

Tên Dự Án Hệ thống XLNT nhà máy dệt nhuộm Global Dyeing . Công suất Q = 7000m3/ngày Phạm vi công việc Khảo sát thiết kế, thi công xây dựng lắp đặt, vận hành, chạy thử và chuyển giao công nghệ  HTXLNT đạt QCVN 40-2011, mức  B Địa điểm KCN Lòng Thành – Đồng nai[…]

Hệ thống xử lý nhà máy dệt nhuộm SamilVina

Tên Dự Án  Hệ thống XLNT nhà máy dệt nhuộm Samilvina ,Công suất Q = 3500m3/ngày Phạm vi công việc Khảo sát thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ đạt QCVN 40-2011, mức B. Địa điểm KCN Long Thành – Đồng Nai Chủ đầu tư Chủ đầu[…]