Tư vấn môi trường

Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, nước cấp. Tư vấn lập dự án đầu tư các dự án môi trường. Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án môi trường. Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Lập Kế hoạch bảo vệ môi[…]

EPC xử lý nước thải

Với đội ngũ chuyên gia và kỹ sư nhiều kinh nghiệm cùng với sự hợp tác chặt chẽ về công nghệ và thiết bị với các đối tác tin cậy trong và ngoài nước. Vũ Hoàng tự hào là nhà cung cấp chuyên nghiệp các dịch vụ kĩ thuật và công nghệ trong lĩnh vực[…]